For bedre resultater og trivsel i rengøringsbranchen

      OmniCoaching

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulent ydelser

 

Interim ledelse.

I situationer, hvor der er brug for en ekstra indsats og støtte, tilbyder jeg mig som den ekstra ressource. Det kan være i forbindelse med store omlægninger, afgivelse af kontrolbud, sygdom eller andet.

Dels tilfører jeg mine erfaringer, friske øjne og ny energi, og dels undgår I at nedslide jeres personale, som sikkert har nok at se til.

Interim ledelse er ofte en mulighed, der bliver overset.

 

 

Minimering af fravær.

Er I havnet der, hvor fraværet er for dyrt, besværligt og  stigende, så er tiden kommet til at gøre noget andet end I plejer. Jeg har stor erfaring i at arbejde med fravær. I mit sidste job lykkedes det at nedbringe fraværet fra 12,6% til 5,9%  over en periode på 2 år. For meget fravær kan ofte hænge sammen med manglende trivsel og manglende ledelsesindsats overfor fraværet. Hvilken indsats der skal gennemføres hos jer, afhænger af en analyse og en undersøgelse af årsagerne til fraværet.

 

 

Afgivelse af kontrolbud ved udlicitering.

Det kræver mange ressourcer af den daglige ledelse at udarbejde et seriøst kontrolbud, og ofte har ingen af lederne prøvet det før. Her kan en erfaren sparringspartner være med til at skabe den tryghed, der resulterer i et seriøst kontrolbud. Jeg tilbyder at yde den støtte, som I har behov for. Det kan være som sparringspartner, eller det kan være som projektleder, alt efter hvilket behov I har, når I skal afgive kontrolbud.

 

Konsulentydelser er ydelser, hvor jeg med mine erfaringer og værktøjer understøtter den indsats, som I er midt i lige nu.

 

Har I brug for en ekstra leder i en periode?

 

Har I brug for en uvildig sparringspartner om udliciteringsprocessen?

 

Skal I udarbejde et kontrolbud?

 

Er jeres fravær for højt?

 

Konsulentydelsen afregnes efter forbrug til en aftalt timepris.

 

Ring og lad os tale om mulighederne.

 

 

 

 

Overvejer I udlicitering.

I den situation tilbyder jeg at fungere som den uvildige sparringspartner, der stiller mine erfaringer til rådighed. Jeg kan skabe det fokus og stille de spørgsmål, der skal besvares for at komme frem til det rigtige beslutnings-grundlag. Et spørgsmål som, ”hvad ønsker vi at opnå med en udlicitering?” er ofte ikke besvaret præcist nok til at få succes med udliciteringen.

Nogle gange er udlicitering den eneste vej, andre gange kan målet nås gennem dialog med rengøringsfunktionen.

Hvad går jeres overvejelser på?

Herefter træffer I den beslutning, der er rigtig for jer.

 

OmniCoaching

Gamlehave Alle 3B

2920 Charlottenlund

Tlf. 28 10 05 40

 

Mail

 

 

Sådan kontakter du OmniCoaching.

Oval Callout: Når de gør som de plejer….. Får de også de resultater, de plejer at få!

 

Håndtering af kommunikation og medarbejdere

Noget af det sværeste under en udliciteringsproces er at håndtere kommunikationen til medarbejderne, brugerne og beslutningstagerne. Medarbejderne kræver opmærksomhed og tryghed. Brugerne kræver kvalitet og oplysninger, og beslutningstagerne skal oplyses, og samtidig skal der måske udarbejdes et kontrolbud.

Hvis I kunne have brug for lidt inspiration i den situation er det meget forståeligt. Ring og få inspiration fra en der har prøvet det på egen krop. Ring 28100540